w

SWOT – jakie są najczęstsze błędy w przeprowadzaniu tej analizy?

SWOT-analiza – najczęstsze błędy i jak ich uniknąć

W SWOT-analizie jest wiele elementów, które należy uwzględnić, aby proces był skuteczny i nie generował błędów. Nie wszyscy jednak zdają sobie z tego sprawę, co prowadzi do częstych pomyłek i błędów w tej metodzie analizy biznesowej. W niniejszym artykule przedstawimy najczęstsze błędy w przeprowadzaniu SWOT-analizy i podpowiemy, jak ich uniknąć.

Czym jest SWOT-analiza?

SWOT to skrót od angielskich słów: Strengths (Słabości), Weaknesses (Mocne strony), Opportunities (Szanse) i Threats (Zagrożenia). Metoda SWOT-analizy polega na zidentyfikowaniu tych czterech elementów w danym przedsiębiorstwie lub projekcie i określeniu ich znaczenia dla osiągnięcia wyznaczonych celów. SWOT-analiza jest jednym z najpopularniejszych narzędzi analizy strategicznej, prowadzącym do słusznych decyzji biznesowych.

Najczęstsze błędy w przeprowadzaniu SWOT-analizy

 1. Ograniczanie się tylko do jednej perspektywy

  Jest to najczęstszy błąd, który popełnia się podczas przeprowadzania SWOT-analizy. Często zdarza się, że cały zespół skupia się tylko na swojej własnej perspektywie i nie bierze pod uwagę innych. To prowadzi do błędów w identyfikacji słabości, mocnych stron, szans i zagrożeń. Aby uniknąć tego błędu, należy uwzględnić różne perspektywy, słuchać innych i próbować spojrzeć na przedsięwzięcie z różnych punktów widzenia.

 2. Nieprawidłowe określenie punktów w SWOT-analizie

  Kolejnym częstym błędem jest niewłaściwe określenie punktów na osiach SWOT-analizy. Często zdarza się, że określamy cechy lub aspekty projektu jako mocne strony lub słabości, chociaż są one szansami lub zagrożeniami. Taki błąd może prowadzić do nieprawidłowego określenia sytuacji i wprowadzenia w błąd ostatecznych wyników analizy.

 3. Nieprawidłowe określanie priorytetów

  Kiedy już zidentyfikujemy czynniki SWOT, często popełniamy błąd w określeniu ich priorytetów. Niedoceniamy znaczenia niektórych elementów lub przeceniamy ich substancję. Chcąc uniknąć tego błędu, warto wziąć pod uwagę istotność każdego z elementów SWOT i przypisać mu właściwą wagę.

 4. Brak akcji po SWOT-analizie

  Najgorszym z błędów jest brak działań po przeprowadzeniu SWOT-analizy. Często zdarza się, że zespół się zatrzymuje po określeniu czynników SWOT i nie podejmuje działań na ich podstawie. To prowadzi do zupełnej bezużyteczności całej analizy. Aby uniknąć tego błędu, po SWOT-analizie należy podjąć konkretne kroki i akcje, aby naprawić wykryte problemy lub wzmocnić mocne strony projektu.

Podsumowanie: SWOT-analiza jest skutecznym narzędziem do identyfikacji mocnych stron, słabości, szans i zagrożeń przedsięwzięcia. Jednakże należy pamiętać, że poprawne przeprowadzenie tej analizy wymaga uwzględnienia wielu elementów, a uniknięcie błędów jest kluczowe dla skuteczności procesu. Warto pamiętać, że niektóre błędy popełniamy częściej niż inne, więc ważne jest, aby zwrócić uwagę na wszelkie niuanse, tak aby uniknąć konsekwencji nieprawidłowo przeprowadzonej analizy.


To nie jest porada inwestycyjna. Przeczytaj Notę Prawną

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

sprzedaż B2B

Najważniejsze wyzwania w sprzedaży B2B

zarządzanie

Zarządzanie ewaluacją pracowniczą – jak to zrobić