w

Wykorzystanie strategii SMART w planie długoterminowym dla biznesu.

Oto jak wykorzystać strategię SMART w długoterminowym planie biznesowym!

W dzisiejszych czasach konkurencja biznesowa jest bardzo silna. Zjednoczenie się różnych branż i przepływ informacji między nimi jest bardzo łatwy, co oznacza, że ​​wysokiej jakości pomysły biznesowe szybko rozprzestrzeniają się po całym świecie. Właśnie dlatego ważne jest, aby stworzyć długoterminowy plan biznesowy i wykorzystać strategię SMART.

Czym jest strategia SMART?

To skrót od pięciu kluczowych słów: Specyficzny, Mierzalny, Osiągalny, Realistyczny i Terminowy. Te słowa są kluczowe dla strategicznego planowania biznesowego, ponieważ pomagają zdefiniować cele, utworzyć odpowiednie cele i wprowadzić środki służące ich realizacji.

  • Specyficzny – to oznacza, że ​​cel musi być jasno określony. Na przykład, jeśli celem jest zwiększenie sprzedaży, trzeba określić, o ile procent wartościowy powinien wzrosnąć w określonym czasie.
  • Mierzalny – oznacza to, że ​​musimy ustalić specyficzne wskaźniki, które pozwolą nam na pomiar postępu. Dzięki podejściu zorientowanemu na wynik, będziemy w stanie dokładnie śledzić nasze postępy i kontrolować nasze wyniki.
  • Osiągalny – wyznaczanie celów, które są dla nas osiągalne na podstawie zasobów, które mamy dostępne. Wybierz cele, które można osiągnąć w ramach Twojego obecnego zasobu, a unikniesz frustracji i przeciążenia.
  • Realistyczny – nasze cele powinny być realistyczne, zgodnie z możliwościami naszej branży i naszymi zasobami. Wyznaczając cele, których nie jesteśmy w stanie osiągnąć, narażamy się na niepowodzenie, a to może wpłynąć negatywnie na nasze morale i finanse.
  • Terminowy – Wybierz czasową granicę do osiągnięcia celu, taką jak rok lub pięć lat. Sztywny termin zmusza nas do skupienia uwagi i tempo pracy, a to wpłynie pozytywnie na osiągnięcie postawionych celów.

Wykorzystanie strategii SMART w długoterminowym planie biznesowym:

Specyficzny – Zakładając, że jesteśmy właścicielem sklepu z odzieżą, cel może brzmieć: „Chcę zwiększyć sprzedaż dla młodych kobiet o 25% w ciągu 1 roku”.

Mierzalny – W celu śledzenia postępu, należy określić średnią sprzedaż w ciągu 3 miesięcy, a następnie porównać wynik z planowanym wzrostem sprzedaży (25%). Możemy również śledzić sprzedaż w trakcie kampanii promocyjnej i nauczyć się, które kampanie mają największy wpływ na wynik.

Osiągalny – musimy kontrolować na ile nasze cele są realistyczne, biorąc pod uwagę nasze korzyści finansowe w stosunku do wykorzystywanych zasobów. Nie możemy wyznaczyć celów, których nie jesteśmy w stanie osiągnąć.

Realistyczny – należy wziąć pod uwagę branżę, nasze obecne zasoby oraz trend sprzedaży, aby wyznaczyć cel, który jest realistyczny i w pełni osiągalny.

Terminowy – wyznaczamy określony czas, na przykład 12 miesięcy, aby dokładnie śledzić i kontrolować nasze postępy.

Powyższy przykład pokazuje, w jaki sposób wykorzystać strategię SMART w podejściu do planowania. Podobne podejście powinno być stosowane w celu długoterminowego planowania biznesowego.

Podsumowując, wykorzystanie strategii SMART w planie długoterminowym pozwala kontrolować cele, śledzić postępy i osiągać sukces biznesowy. Musisz poświęcić trochę czasu na formułowanie celów i planowanie działań, ale ostatecznie, to pozwoli Ci skutecznie odnieść sukces na rynku.


To nie jest porada inwestycyjna. Przeczytaj Notę Prawną

Co myślisz?

Napisane przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

negocjacje finansowe

Negocjacje finansowe dla początkujących – poradnik

coaching

Czego możemy się nauczyć dzięki coachingowi?